Keurmerk Zoönosen

Zoönosen zoals Q-fever (Q-koorts) zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Ook op kinder- en zorgboerderijen kan dit een risico zijn waar je rekening mee moet houden. Om aan te tonen dat Kinderboerderij De Elzenhoek maatregelen neemt om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren het Keurmerk Zoönosen uitgereikt aan de kinderboerderij. Aan de hand van een stappenplan heeft de kinderboerderij moeten laten zien dat zij voldoende maatregelen heeft genomen om zoönosen zoveel mogelijk te voorkomen.

Dit plan bestaat uit het invullen van een checklist met de dierenarts. De ingevulde checklist wordt door de GD (De Gezondheidsdienst voor Dieren) beoordeeld en er wordt een score gegeven.
Getoetst wordt op het algemene hygiënebeleid, of de dieren gevaccineerd en/of onderzocht worden op zoönosen, en of bij problemen op het gebied van diergezondheid de dierenarts wordt ingeschakeld. Daarnaast wordt bekeken in hoeverre de dieren de afgelopen 12 maanden vrij waren van klinische verschijnselen m.b.t. zoönosen. De Elzenhoek heeft ook hiervoor een mooi keurmerkbord ontvangen. Elk jaar komt hier een nieuwe keurmerkzegel op met het jaartal.